REGULAMIN

 

1. FOTOTECH świadczy usługi napraw sprzętu fotograficznego, m.in. cyfrowych aparatów fotograficznych kompaktowych, kompaktowych z wymienną optyką, hybrydowych, lustrzanek DSLR, obiektywów, lamp błyskowych.

2. Naprawa - usunięcie zgłoszonej usterki, wiąże się z przywróceniem pełnej funkcjonalności uszkodzonego modułu, nie w każdym przypadku wiążąc się z jego wymianą.

3. Koszt naprawy ustalany jest po dostarczeniu do nas sprzętu i po jego demontażu. Wycena wysyłana jest do klienta w wybranej przez niego wcześniej formie - poprzez e-mail, bądź sms. Decyzji oczekujemy w tej samej formie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, technik przystępuje do naprawy, która zazwyczaj trwa kilka dni roboczych lecz moze się przedłużyć do 30 dni w przypadku napraw o większej skali trudności, bądź w przypadku oczekiwania na potrzebne do naprawy podzespoły. W przypadku rezygnacji z usługi w podanym koszcie naprawy, sprzęt w przeciągu 5 dni roboczych zostaje przygotowany do odbioru.

4. W przypadku sprzętu dostarczanego do nas kurierem bądź pocztą, koszt wysyłki sprzętu do serwisu oraz z serwisu - ponosi klient.

5. Każdy przyjęty do serwisu sprzęt zostaje oznaczony unikalnym numerem zlecenia. Każda osoba znająca numer zlecenia, może sprawdzić jego status na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc na numer 22 243 02 10.

6. Na wykonaną usługę naprawy udzielamy gwarancji 6 miesięcy od daty odebrania sprzętu przez klienta. Gwarancja obejmuje wyłącznie czynności będące przedmiotem naprawy. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku czyszczenia i konserwacji sprzętu. Sprzęt, którego dotyczy reklamacja należy dostarczyć do serwisu na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, jest odsyłany na koszt serwisu.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kosztu usługi w każdym momencie naprawy. Jest to spowodowane możliwością wystąpienia ukrytej wady, której diagnoza i wycena nie była możliwa bez naprawy usterki pierwotnej. W przypadku rezygnacji z naprawy po zmianie kosztu naprawy, klient nie ponosi żadnych kosztów, o ile nie zostały zużyte do jej wykonania części zamienne. Sprzęt zostaje zwrócony klientowi w takim stanie w jakim został dostarczony do serwisu.

8. Serwis, po wykonanej naprawie, nie bierze odpowiedzialności za dalszą wytrzymałość na złe warunki atmosferyczne serii aparatów wodoszczelnych, kurzoszczelnych i odpornych na wilgoć i uderzenia.

9. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta, bądź braku naprawy ze strony serwisu, odbierany sprzęt może wykazywać odmienne objawy usterki niż przed pozostawieniem w serwisie. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy w celu dokonania wyceny naprawy zachodzi konieczność demontażu sprzętu, wtedy wyeksploatowane moduły mechaniczne bądź uszkodzone elementy elektroniczne mogą zmienić swoje właściwości.

10. Sprzęt powinien zostać odebrany w terminie do 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia o odbiorze, po tym okresie naliczane zostaną koszty składowania w wysokości 20 zł/dobę. W przypadku przekroczenia kwoty 5000 zł za składowanie, zleceniodawca przeniesie prawo własności sprzętu na firmę FOTOTECH natomiast FOTOTECH nie będzie zgłaszał roszczeń odnośnie składowania sprzętu od zleceniodawcy.

11. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wartości kosztów naprawy, przy czym nie przekracza wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści.

 © FOTOTECH SERWIS 2012

fotonaprawa.pl

fototech-serwis.pl

All rights reserved

Kontakt

ul. Sabały 58

02-174 Warszawa

tel.: (22) 243 02 10

mail: biuro@fotonaprawa.pl

Google+